Điều kiện & Điều khoản

Berdyaev là chuyên trang review nhà cái cá cược lô đề trực tuyến và các thông tin liên quan. Chúng tôi không cung cấp sản phẩm cá cược phục vụ mục đích giải trí kiếm tiền.

Truy cập Berdyaev là cách để người dùng có thêm thông tin cần thiết tham gia chơi lô đề thành công. Với mục tiêu hoạt động đó, Berdyaev cũng đề ra các điều khoản thành viên cần nhớ để truy cập hiệu quả.

1/ Quyền sở hữu trí tuệ

Berdyaev có quyền sở hữu và quyết định với tất cả thông tin có trên website. Các hành vi từ thành viên như sử dụng, lưu trữ, xuất bản đều bị xem là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Berdyaev sẽ thực hiện ngăn chặn và xử lý bằng các biện pháp thích đáng. Trường hợp hành vi của thành viên gây ra thiệt hại, chúng tôi có thể yêu cầu sự can thiệp của pháp luật.

2/ Đối tượng sử dụng

Những thông tin có trên Berdyaev dành cho người chơi cá cược lô đề tại Việt Nam. Người chơi phải đáp ứng điều kiện về độ tuổi để sử dụng dữ liệu sẵn có này.

Berdyaev hoàn toàn không chịu trách nhiệm với hành vi truy cập website khi không đủ tuổi. Nếu có thiệt hại xảy ra với người dùng, chúng tôi không hỗ trợ trong mọi trường hợp.

Berdyaev hy vọng nếu chưa đủ 18 tuổi, người dùng sẽ không truy cập và tạo tài khoản. Vui lòng quay lại với chuyên trang khi đã thỏa mãn điều kiện này.

3/ Quyền bảo vệ thông tin của thành viên

Thành viên của Berdyaev có quyền và nghĩa vụ bảo vệ thông tin của mình. Chuyên trang cũng thực hiện lưu trữ và giữ kín số liệu để tránh các hành vi xâm phạm.

Berdyaev cung cấp Chính sách bảo mật chi tiết hướng dẫn thành viên về quá trình thu thập, tổng hợp và sử dụng dữ liệu cá nhân. Chúng tôi cam kết sẽ luôn thực hiện đúng chính sách này để bảo vệ người dùng.

Chỉ có duy nhất một trường hợp ngoại lệ dữ liệu cá nhân sẽ được cung cấp cho bên thứ ba. Đó là khi cơ quan nhà nước yêu cầu hợp tác, Berdyaev sẽ hỗ trợ thực thi pháp luật.

4/ Cách hành vi cấm khi truy cập chuyên trang

Thành viên của Berdyaev phải giữ gìn sự công bằng và minh bạch của chuyên trang. Chúng tôi không ủng hộ bất cứ hành vi nào gây ảnh hưởng đến sự văn minh của cộng đồng.

Tuyệt đối không được đề cập đến vấn đề chính trị, tuyên truyền văn hoá sai lệch. Thành viên cũng không có quyền thực hiện tấn công và xâm phạm chuyên trang.

Nếu hành vi vượt quá phạm vi xử lý, Berdyaev sẵn sàng mời pháp luật can thiệp.

5/ Từ chối truy cập

Thành viên thực hiện các hành vi cấm khi truy cập sẽ bị từ chối đăng nhập tài khoản. Berdyaev tiến hành khóa tài khoản vĩnh viễn để ngăn chặn điều này.

6/ Sửa đổi và bổ sung Điều khoản

Berdyaev có toàn quyền bổ sung, sửa đổi Điều khoản bất cứ lúc nào. Thành viên của chuyên trang có trách nhiệm truy cập vào website thường xuyên để cập nhật.

Tham khảo thêm các thông tin các của trang: