Bộ đề từ 00 đến 99 – Các bộ số lô đề chuẩn mới nhất

Những dân chơi xổ số lâu năm sẽ chẳng xa lạ với bộ đề từ 00 đến 99 quen thuộc. Vậy nhưng các tân binh lần đầu có duyên đỏ đen ắt hẳn khá bỡ ngỡ trước khái niệm này.

Vậy thì chúng ta nên bắt đầu ngay vì chỉ có nắm vững kiến thức cơ bản lô đề trực tuyến mới có thể tiếp cận được kỹ năng nâng cao hơn.

Vài nét về bộ đề từ 00 đến 99

Bộ đề từ 00 đến 99 có thể hiểu đơn giản là một dãy gồm các con số có 2 chữ số trong đó có 20 bộ chỉ 4 số và 80 bộ còn lại có 8 số. Mỗi bộ số đề có thể là 4 số, 8 số hoặc 9 số tùy thuộc cách phân chia khác nhau và tất nhiên không tránh khỏi sự trùng lặp ngẫu nhiên.

Thống kê chi tiết cho thấy bộ số lô đề từ 00 đến 99 sẽ có tổng cộng là 10 bộ có dãy 8 số và 5 bộ có dãy 4 số.

Các dân chơi chuyên nghiệp sẽ dựa trên bảng tổng hợp này để tiến hành đánh lô đề hàng ngày, kết quả tương đối chính xác và % trúng giải cao.

bo-tu-00-den-99
15 bộ số trong lô đề

Chi tiết về bộ từ 00 đến 99

Bộ số lô đề là gì? Đây là sự tổng hợp các dàn đề chuẩn chỉnh có ít nhất là 4 số và nhiều nhất là 8 số. Dân chơi nào lần đầu tiếp xúc với lô đề xổ số có thể tham khảo bảng phân chia cụ thể..

1. Danh sách bộ lô đề khoảng từ 00 cho đến 11

Đây sẽ là hệ đề bắt đầu từ bộ 00 cho đến bộ 11, trong đó có 2 bộ 4 số và 9 bộ còn lại đều là dãy gồm 8 số ngẫu nhiên.

 • Bộ 00 gồm: 00, 55, 05, 50
 • Bộ 01 gồm: 01, 06, 10, 15, 51, 56, 60, 65
 • Bộ 02 gồm: 02, 07, 20, 25, 52, 57, 70, 75
 • Bộ 03 gồm: 03, 08, 30, 35, 53, 58, 80, 85
 • Bộ 04 gồm: 04, 09, 40, 45, 54, 59, 90, 95
 • Bộ 05 gồm: 05, 00, 50, 55
 • Bộ 06 gồm: 06, 60, 56, 65, 01, 10, 15, 51
 • Bộ 07 gồm: 07, 57, 70, 75, 02, 20, 25, 52
 • Bộ 08 gồm: 08, 58, 80, 85, 03, 30, 35, 53
 • Bộ 09 gồm: 09, 59, 90, 95, 04, 40, 45, 54
 • Bộ 10 gồm: 10, 15, 51, 56, 60, 65, 01, 06

Xem thêm:

2. Các bộ đề trong khoảng từ 11 cho đến 20

Tiếp theo sẽ có hệ lô đề gồm các số từ 11 đến 20 trong đó có 2 bộ 4 số và 8 bộ còn lại đều là dãy gồm 8 số ngẫu nhiên.

 • Bộ số đề 11 gồm: 11, 66, 16, 61
 • Bộ số đề12 gồm: 12, 17, 21, 26, 62, 67, 71, 76
 • Bộ số đề13 gồm: 13, 18, 31, 36, 63, 68, 83, 86
 • Bộ số đề 14 gồm: 14, 19, 41, 46, 64, 69, 94, 96
 • Bộ số đề15 gồm: 15, 10, 01, 06, 51, 56, 60, 65
 • Bộ số đề16 gồm: 16, 11, 61, 66
 • Bộ số đề17 gồm: 17, 12, 21, 26, 62, 67, 71, 76
 • Bộ số đề 18 gồm: 18, 13, 31, 36, 63, 68, 83, 86
 • Bộ số đề 19 gồm: 19, 14, 41, 46, 64, 69, 94, 96
 • Bộ số đề 20 gồm: 20, 25, 07, 02, 52, 57, 70, 75
bo-so-lo-de
Bộ lô đề từ 11 đến 20

3. Tổng hợp bộ số lô đề khoảng từ 21 đến 30

Tham khảo các bộ đề xsmb với khoảng từ 21 cho đến 30 trong đó có 2 bộ 4 số và 8 bộ còn lại đều là dãy gồm 10 số ngẫu nhiên. Hãy thử cách đánh bao lô miền Bắc với những bộ này, cơ hội ăn rất cao.

 • Bộ 21 gồm: 21, 26, 12, 17, 62, 67, 71, 76
 • Bộ 22 gồm: 22, 77, 27, 72
 • Bộ 23 gồm: 23, 28, 32, 37, 73, 77, 78, 82
 • Bộ 24 gồm: 24, 29, 42, 47, 74, 79, 92, 97
 • Bộ 25 gồm: 25, 20, 02, 07, 52, 57, 70, 75
 • Bộ 26 gồm: 26, 21, 12, 17, 62, 67, 61, 76
 • Bộ 27 gồm: 27, 22, 72, 77
 • Bộ 28 gồm: 28, 23, 32, 37, 73, 78, 82, 87
 • Bộ 29 gồm: 29, 24, 42, 47, 74, 79, 92, 97
 • Bộ 30 gồm: 30, 35, 03, 08, 53, 58, 80, 85

4. Bộ số đề trong khoảng từ 31 đến 40

Nếu bạn muốn tìm kiếm các bộ đề miền Bắc, bạn có thể khám phá bộ số từ 31 đến 40 được tổng hợp chi tiết dưới đây.

 • Bộ lô đề 31 gồm: 31, 13, 18, 36, 63, 68, 83, 86
 • Bộ lô đề 32 gồm: 32, 23, 28, 37, 73, 77, 78, 82
 • Bộ lô đề 33 gồm: 33, 88, 38, 83
 • Bộ lô đề 34 gồm: 34, 39, 43, 48, 84, 89, 93, 98
 • Bộ lô đề 35 gồm: 35, 30, 03, 08, 53, 58, 80, 85
 • Bộ lô đề 36 gồm: 36, 13, 18, 31, 63, 68, 81, 86
 • Bộ lô đề 37 gồm: 37, 23, 28, 32 73, 78, 83, 87
 • Bộ lô đề 38 gồm: 38, 33, 88, 83
 • Bộ lô đề 39 gồm: 39, 34, 43, 48, 84, 89, 94, 98
 • Bộ lô đề40 gồm: 40, 04, 09, 45, 54, 59, 90, 95

Làm đại lý lô đề có khó không? Cần vốn bao nhiêu? Có cần ôm số theo bộ đề không?

5. Các bộ lô đề trong khoảng từ 41 đến 50

Bên cạnh bộ đề từ 1 đến 99 chúng ta có thể tham khảo trực tiếp dãy từ 41 đến 50 được tổng hợp chi tiết dưới đây.

 • Bộ đề 41 gồm: 41, 46, 64, 69, 14, 19, 91, 96
 • Bộ đề 42 gồm: 42, 47, 24, 29, 74, 79, 92, 97
 • Bộ đề 43 gồm: 43, 34, 39, 48, 84, 93, 89, 98
 • Bộ đề 44 gồm: 44, 99, 49, 94
 • Bộ đề 45 gồm: 45, 04, 09, 40, 54, 59, 90, 95
 • Bộ đề 46 gồm: 46, 64, 14, 41, 19, 91, 69, 96
 • Bộ đề 47 gồm: 47, 74, 24, 42, 39, 93, 79, 97
 • Bộ đề 48 gồm: 48, 84, 34, 43, 39, 93, 89, 98
 • Bộ đề 49 gồm: 49, 99, 44, 94
 • Bộ đề 50 gồm: 50, 00, 55, 05
bo-lo-de
Bộ lô đề 41 đến 50 dễ ăn thưởng lớn

6. Các bộ trong lô đề từ 51 đến 60

 • Bộ số 51 gồm: 51, 15, 01, 10, 60, 06, 56, 65
 • Bộ số 52 gồm: 52, 25, 02, 20, 70, 07, 57, 75
 • Bộ số 53 gồm: 53, 53, 03, 30, 80, 08, 58, 85
 • Bộ số 54 gồm: 54, 45, 04, 40, 90, 09, 59, 95
 • Bộ số 55 gồm: 55, 00, 50, 05
 • Bộ số 56 gồm: 56, 65, 01, 10, 06, 60, 15, 51
 • Bộ số 57 gồm: 57, 75, 02, 20, 25, 52, 07, 70
 • Bộ số 58 gồm: 58, 85, 03, 30, 08, 80, 35, 53
 • Bộ số 59 gồm: 59, 95, 04, 40, 09, 90, 45, 54
 • Bộ số 60 gồm: 60, 06, 10, 10, 51, 15, 56, 65

Thử đăng ký tài khoản nhà cái M88 và đặt tiền với bộ số này cho kỳ quay thưởng hôm nay. Cơ hội thắng với cách cược này rất cao.

7. Bộ trong lô đề từ 61 đến 70

Các tân binh có thể tham khảo thêm về bộ đề từ 00 đến 99 với khoảng từ 61 đến 70 ngay trong bảng sau:

 • Bộ 61 gồm: 61, 11, 66, 16
 • Bộ 62 gồm: 62, 26, 17, 71, 12, 21, 67, 76
 • Bộ 63 gồm: 63, 36, 13, 31, 81, 18, 68, 86
 • Bộ 64 gồm: 64, 64, 19, 91, 14, 41, 69, 96
 • Bộ đề 65 gồm: 65, 56, 01, 10, 15, 51, 06, 60
 • Bộ 66 gồm: 66, 11, 16, 61
 • Bộ 67 gồm: 67, 76, 12, 21, 17, 71, 26, 62
 • Bộ 68 gồm: 68, 86, 13, 31, 18, 81, 36, 63
 • Bộ 69 gồm: 69, 96, 14, 41, 19, 91, 46, 64
 • Bộ 70 gồm: 70, 07, 25, 52, 02, 20, 57, 75
bo-de-tu-1-den-99
Tham khảo bộ số đề 61 đến 70

8. Hệ số đề từ 71 đến 80

Trong 15 bộ số trong lô đề quan trọng thì còn cần nhớ các quy tắc sau:

 • Bộ số đề 71 gồm: 71, 17, 26, 62, 12, 21, 67, 76
 • Bộ số đề 72 gồm: 72, 22, 77, 27
 • Bộ số đề 73 gồm: 73, 37, 28, 82, 23, 32, 78, 87
 • Bộ số đề 74 gồm: 74, 47, 29, 92, 24, 42, 79, 97
 • Bộ số đề 75 gồm: 75, 57, 02, 20, 25, 52, 07, 70
 • Bộ số đề 76 gồm: 76, 67, 12, 21, 26, 62, 17, 71
 • Bộ số đề 77 gồm: 77, 22, 27, 72
 • Bộ số đề 78 gồm: 78, 87, 23, 32, 28, 82, 37, 73
 • Bộ số đề 79 gồm: 79, 97, 24, 42, 29, 92, 47,74
 • Bộ số đề 80 gồm: 80, 08, 35, 53, 03, 30, 58, 85

9. Các bộ số lô đề từ 81 đến 90

10 bộ căp số dưới đây cũng rất thường gặp nên không thể bỏ qua.:

 • Bộ lô đề 81 gồm: 81, 18, 36, 63, 13, 31, 68, 87
 • Bộ lô đề 82 gồm: 82, 28, 37, 73, 23, 32, 78, 87
 • Bộ lô đề 83 gồm: 83, 38, 33, 88
 • Bộ lô đề 84 gồm: 84, 48, 39, 93, 34, 43, 89, 98
 • Bộ lô đề 85 gồm: 85, 58, 03, 30, 35, 53, 08, 80
 • Bộ lô đề 86 gồm: 86, 68, 13, 31, 36, 63, 18, 81
 • Bộ lô đề 87 gồm: 87, 78, 23, 32, 37, 73, 28, 82
 • Bộ lô đề 88 gồm: 88, 33, 38, 83
 • Bộ lô đề 89 gồm: 89, 98, 34, 43, 39, 93, 48, 84
 • Bộ lô đề 90 gồm: 90, 09, 45, 54, 04, 40, 59, 95

9. Hệ lô đề từ 91 đến 99

Trong bộ đề từ 00 đến 99 có thể nói khoảng cách này ít bộ sộ nhất khi chỉ có 2 dãy gồm 4 số và 7 dãy gồm 8 số:

 • Bộ số đề 91 gồm: 91, 19, 46, 64, 14, 41, 69, 96
 • Bộ số đề 92 gồm: 92, 29, 47, 74, 24, 42, 79, 97
 • Bộ số đề 93 gồm: 93, 39, 48, 84, 43, 43, 89, 98
 • Bộ số đề 94 gồm: 94, 44, 99, 49
 • Bộ số đề 95 gồm: 95, 59, 04, 40, 45, 54, 09, 90
 • Bộ số đề 96 gồm: 96, 69, 14, 41, 46, 64, 19, 91
 • Bộ số đề 97 gồm: 97, 79, 24, 42, 46, 64, 29, 92
 • Bộ số đề 98 gồm: 98, 89, 34, 43, 48, 84, 39, 93
 • Bộ số đề 99 gồm: 99, 44, 49, 94
bo-de-tu-00-den-99
Chốt hạ với bộ 91 đến 99 đánh đề hàng ngày

Cách đánh bộ lô đề là gì? Thực hiện ra sao để đạt hiệu quả tốt nhất?

Ngoài việc tìm hiểu bộ đề là gì, một kiến thức khác không kém phần quan trọng mà bất cứ dân chơi nào cũng phải học hỏi đó là cách đánh tiêu chuẩn:

 • Bộ đề từ 00 đến 99 quả thực rất phổ biến nhưng để có thể luôn luôn gặp được chiến thắng bất bại bạn cần tính toán về số ngày dự nuôi khung. Nếu bạn có ý định nuôi một trong các số ở bộ số đề này hãy đảm bảo về mặt thời gian, không nên để nuôi quá lâu tránh hao hụt vốn nhiều.
 • Đối với những Newbie lần đầu trải nghiệm hãy đảm bảo rót từ từ vốn, cân đều mỗi lần chơi, tuyệt đối không xuống quá nhiều tiền. Một khi skill đã có dấu hiệu thăng hạng, kỹ năng thực chiến nhiều hơn, bạn có thể tăng tiền cá cược để đạt lợi nhuận cao hơn.
 • Dàn đề phân tích trong bộ số đề này thực sự rất hiệu quả cho việc chơi lô đề xổ số, tuy nhiên các chuyên gia chốt số cho rằng dàn từ số 35 trở đi có phần ít thắng hơn do đó bạn có thể cân nhắc kỹ vấn đề này.

Lời kết

Hiểu về bộ đề từ 00 đến 99 là điều mà bất cứ dân chơi nào khi gia nhập thế giới cá cược xổ số đều cần nắm bắt. Yên tâm rằng kiến thức này không hề thừa vì từ đây chúng ta có thể hiểu những khái niệm trừu tượng hơn và các cách bắt cầu chọn số cực đỉnh khác.

Lô đề thủ húp ngay

 

This will close in 14 seconds

Tắt quảng cáo x